AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉNEK SZABÁLYAI

TÁJÉKOZTATÁS

 

Kivonat

 

 Károlyháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2015. III. (27.) Önkormányzati Rendelete

a Köztisztaságról szóló 12/2008. (X. 29.) ÖK. Rendelet Módosításáról

 

 

AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉNEK SZABÁLYAI

 

(1)              A község területén az avar és kerti hulladékok kezelése és megsemmisítése az alábbiak szerint végezhető:

 

a)     elsősorban komposztálás útján,

b)     az engedélyezett időszakban elégethető a (2) bekezdésben meghatározott feltételek betartásával.

 

(2)              A lakosság és a levegő tisztaságának érdekében az avar és kerti hulladék égetése a település egész területén minden évben kizárólag a következő időszakban engedélyezett:

 

a)     szeptember 1. és május 31. között.

 

(3)              Tilos a nyílttéri égetés a hatóság által elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején.

 

(4)              Az avar és kerti hulladék égetése 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy által vagy felügyelete mellett, a tűzvédelmi előírások betartásával végezhető úgy, hogy az égetéssel, az égetés hősugárzásával környezeti, vagyoni kár nem okozható és az égetés az emberi egészséget nem veszélyeztetheti, a tüzelőanyag az emberi egészségre ártalmas égésterméket kibocsátó anyagot nem tartalmazhat.

 

(5)              Az égetésre – a füstképződés csökkentése és a környező lakosok kímélete érdekében – a kerti hulladék kellően száraz állapotában, a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kerülhet sor.

 

(6)              Az égetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes hulladékot.

 

(7)              Az égetés során csak a telken belül és a lakóingatlan területével közvetlenül határos közterületen keletkezett kerti hulladék semmisíthető meg, más helyről égetés céljára hulladék nem szállítható. Az égetés folyamatának gyorsítása céljából éghető folyadék (pl. benzin, gázolaj, pb gáz stb.) nem használható.

 

(8)              Az égetést telken belül kell végrehajtani, közterület erre a célra igénybe venni tilos. Égetni a szomszédos telken lévő épületektől 10 m, saját épülettől 5 m távolságon belül nem szabad.

 

(9)              A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve eloltható.

 

(10)         Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

 

Ez a rendelet 2015. március 30-án lép hatályba.                     

 

Szép Károly                                                               Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta

polgármester                                                                                     jegyző

 

Pillanatképek

Ügyfélfogadás

Károlyháza Község Önkormányzata

9182, Károlyháza, Úttörő u. 3.

Tel:06/96/228-242
Fax:06/96/228-184
E-mail: Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges